مسلم زمان خود را یاری کنید

سال ها پیش نامه نوشتند که حسین جان! مـــا همه سرباز توییم! زود ظهور کن که دجال هــاامانمان را بریده اند!

و زمان امتحان فرا رسید :

امام نایب فرستاد! عوام را دنیا زدگی و روز مرگی فریب داد،خواص را هم بی بصیرتی! گفتند: تا امام معصوم نیاید کار درست نمیشود! مسلم که معصوم نیست باید خود امام بیاید.! شد انچه که نباید میشد !

"آنانکه نایب امام را یاری نکردند،توفیق یاری امام را نیز پیدا نکردند!(سر مسلم ابن عقیل بر دروازه کوفه آویــزان شد! و درست یک ماه بعد سر حسین *ع* و یارانش به آن ملحق شد)

و چند سال بعد : آنانکه نایب امام و امام را یاری نکرده بودند توبه کردند و خون خویش را در این راه نثار کردند! اما: فاعتبر و یا اولی الابصار "

عاشورا یعنی درست در همان لحظه که امام تو را میخواند لبیک بگویی!

http://www.up-cnc88.ir/uploads/1417163894671.jpg 

زمان به عقب برگشته خداوند فرصت دوباره ای به خلق داده است! منتظر امام زمان(عج) خود هستیم امام نایب خود را برای ما فرستاده تا ببینید آیا ما هم همچنان مانند مردم کوفه هستیم؟؟؟

سید علی خامنه ای(روحی فدایی) همان نایب بر حق امام زمان(عج) ، همان مسلم ابن عقیل زمان ماست! اگر او را یاری نکنیم مسلما از امام زمان خود را نیز یاری نخواهیم کرد! پس بنگرید که در کدام سوی میدانید عاشورا هم اکنون است!

هر شاه وزیر راه یابی دارد! هر فرقه کتابی دارد، تبریک به صاحب الزمان باید گفت، از اینکه چنین نائب نابی دارد.

ترسید چراغ دوازدهم را هم بشکنند...

به جایش یک شمع داد...

تا ببیند با او چه میکنند...

پروانگی آموختند...؟

/ 0 نظر / 20 بازدید